بانو...

 

 

 

همان قدرکه باید زن رافهمید...!!


مردراهم باید درک کرد...


همان قدر که زن ( بودن ) می خواهد...!!


مردهم ( اطمینان ) می خواهد...


همان قدرکه باید قربان صدقه روی ماه پی آرایش زن رفت..!!


باید فدای ( خستگیهای ) مردهم شد...


همان قدر که بایدبی حوصلگی های زن را طاقت آورد...


( کلافگی های مرد ) راهم باید فهمید..


خلاصه مردوزن ندارد...


به نقطه ی ( ما شدن ) که رسیدی !!


( بهترین ) باش برایش...


بگذارحس کندهیچ کس به اندازه ی تودرکش نمی کند....

[ سه شنبه 6 مرداد 1394برچسب:, ] [ 18:0 ] [ فرمانیان ] [ ]

مردی شمارادوست دارد...

 

بر زمین افتاده مردی که شما را دوست داردبعدِ تو ، احساس باران ، کوچه ها را دوست داردروزگاری پاسخش ، جانم شنیدن از شما بود !مَرد در ژرفای دل ، صاحب صدا را دوست دارد

[ سه شنبه 6 مرداد 1394برچسب:, ] [ 17:53 ] [ فرمانیان ] [ ]

"تــــــــــــــو" خـــودِ عشقـــــــــــــــــی..

 

میان ماندن و نماندن

 

فاصله تنها یک حرف ساده بود

 

از قول من

 

به باران بی امان بگو :

 

دل اگر دل باشد ،

 

آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد..

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

[ پنج شنبه 1 مرداد 1394برچسب:, ] [ 12:37 ] [ فرمانیان ] [ ]

تنهــــــــــــــایَــم..

 

 

 

 

آری تنهـــــایم!!

 

این بار تنهـــــا تر ازکســــی که مرا خلــــق کرد...

 

بی هــــــدف ... بی کَــــــس..،خــــسته از هــمه کَــس و هــمه جا..

 

بارم راخــــواهم بست،این بار به جـــایی که هیچ کَـــس مرا نشناسد..

 

و دیگه کســــی به تمـــسخر و طــــعنه نگوید :

 

متــــاسفم که فلانــــــــی تورا نخـــــواست..

 

خدایا!!

 

مــــــی آیم که اکنون هـــردو از تنهـــــایی به دَر آییــــــــم...

[ دو شنبه 29 تير 1394برچسب:, ] [ 14:14 ] [ فرمانیان ] [ ]

گریه میکنم

تــــو چه عمیق خوابیده ای و 

مـــــن

چه عجیـــب هــــــــــوایت به سرم زده...!!

امـــــشب گریه میــــکنم به یـــــادِ،

تمــــام آن چیــــزی که خــــواستی و بــودم،

که خـــــواستم و نبــــــــودی..

امـــــــشب..!!

به پاس تـــمام تحـــقیرهایـــی که بخـــاطرت ،

شــــنیدم و شکـــست نخـــوردم...

امـــــــشب..!!

به یــاد "تـــــــو"

به یــاد دل عــــاشقــم،

به یـــادطـــعم تـــلخ دوســـــــت داشـــتن،

امـــــشب..!!

گــریه میـــــکنم.....

[ جمعه 26 تير 1394برچسب:, ] [ 20:16 ] [ فرمانیان ] [ ]
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد